Loewer leverer slibe- og afgratningsmaskiner til laser-, plasma- og flammeskårne emner samt firkantede hulprofiler og massive emner. Maskinerne har et lille pladskrav, men høj effektivitet og et imponerende resultat. 

 

Mere om Loewers maskiner til metalbearbejdning