CMZ-DREJECENTRE ER BLEVET GODT MODTAGET

Den spanske producent af CNC-drejebænke CMZ gjorde i foråret sin entré på det danske marked, og er repræsenteret af Maskingruppen Spån. De første fem CNC-drejecentre fra baskerlandet er nu solgt, og modtagelsen har været meget positiv.

 

CMZ, der er beliggende 40 minutters kørsel fra regions- hovedstaden Bilbao i baskerlandet, havde ikke egne salgskontorer i udlandet før 2004, hvor virksomheden etablerede sig i Frankrig.
Siden er det, trods krise i årene efter 2008, gået relativt stærkt, og i dag går langt størstedelen af salget på årligt omkring 500 CNC-drejebænke til de øvrige fire store eu- ropæiske markeder, der ud over Frankrig tæller Storbri- tannien, Tyskland og ikke mindst Italien, der nu - efter kun fem års tilstedeværelse - har udviklet sig til produ- centens største aftagerland.
Hidtil er det lykkedes med at etablere sig i top tre blandt producenterne af CNC-drejebænke i de respektive
markeder, fremhæver direktør med ansvar for salg og ad- ministration, Aitor Zumarraga, der ejer firmaet sammen med sin bror Iñaki Zumarraga.
DANMARK ER INDTAGET
Aitor Zumarraga har stor interesse i det danske marked, og Nordeuropa generelt, og han er glad for, at ...

 

Se mere ...