Hurtig og professionel service

Maskingruppen leverer nogle af verdens førende maskiner til plade- og rørbearbejdning samt spåntagende bearbejdningscentre. Vi installerer maskinerne, uddanner dine medarbejdere, servicerer og vedligeholder maskinerne, så du kan udvikle din forretning. 

Vælg den service, der passer til dig
Der findes ikke to ens virksomheder, og derfor kan du også vælge lige præcis det serviceniveau, der passer til jeres behov, ønsker og krav.

Grundig uddannelse af dit personale
Uddannelsen af det personale, der skal betjene maskinerne er meget vigtigt led i tilkørslen af en avanceret produktionscelle. Vi sørger for en grundig uddannelse og testkørsel, så personalet er helt på “hjemmebane” og kender alle mulighederne inden selve produktion starter.

Installation af professionelle teknikere
Installation af en maskine eller et anlæg skal altid udføres af dygtige og grundige teknikere. Vores serviceteknikere er specialuddannede hos de enkelte maskinproducenter og har en lang erfaring med installation af alt fra store og komplicerede anlæg til helt enkle maskiner. 

Ombygning og opdatering af maskiner
Ombygning og opdatering af maskiner kan være alt fra montering af sikkerhedsudrustning til nye styresystemer, ekstra udrustning, renovering osv. Det kræver både en bred viden og et indgående kendskab til maskinerne, og vores serviceteknikere har begge dele. 

Rettidig service sikrer mod driftstop
Effektive maskiner producerer ofte i flere skift per døgn med begrænset bemanding. Det øger behovet for forebyggende vedligeholdelse og service for at undgå uforudsete drifstop. Vi indgår gerne en serviceaftale med dig, som garanterer en veltilrettelagt og forebyggende vedligeholdelse af hele eller dele af din maskinpark.

Men sker det, skal det gå hurtigt!
Uanset hvor godt maskinerne er vedligeholdt og efterset kan der altid opstå et driftstop som skal klares hurtigt. Med 10 serviceteknikere er vi altid klar til en hurtig udrykning over hele Danmark.